Projekt

Projektkoder använder vi i vissa fall för att kunna särredovisa ett visst projekt som inte har ett eget kontonummer (se nästa artikel om kontonummer). Exempelvis kan ett kort event som vi fått öronmärkta pengar för få ett projektnummer som är specifikt för projektet samtidigt som kontot som anges är kan variera beroende på ändamål.. Projektkoder kommer alltid vara lite osäkert, alltså att det skapas och stängs utifrån projektets varande. Därför är det viktigt att alltid kolla upp vilka projektkoder som är aktuella. Antingen anges dessa i en budget du förfogar över eller ta kontakt med ekonomiansvarig för att få veta vilka koder som är aktuella. Här nedan anges ändå de som eventuellt är aktuella.

Last updated