Insparksevent i Orbi

Under insparken fylls Orbi med mängder av event, då behövs något tydligare riktlinjer.

Under insparken fylls Orbi med mängder av event, skapade av allt från Göta studentkårs huvudkonto eller sektionskontona till sektionsföreningar och utskott. I den bästa av världar är alla inställningar i appen skruvade så att endast relevanta event syns för den enskilde studenten, men av många olika anledningar kan vi inte utgå ifrån att så är fallet.

Vi behöver därför anstränga oss lite extra under just insparken för att event-flödet ska bli så enkelt som möjligt att förstå.

Omslagsbilder

Alla event som tillhör insparken har därför omslagsbilder i Orbi som är gjorda efter en speciell mall där det framgår att det är ett insparksevent, vilken sektion eventet ligger under samt om någon sektionsförening är arrangör för eventet.

Foton / Illustrationer

Eftersom all praktisk information om eventet framgår i appens gränssnitt behöver vi inte skriva den informationen i själva omslagsbilden. I mallen placeras därför endast ett fotografi eller en illustration som på relevant sätt knyter till eventet och gör det enkelt att känna igen.

Färger och loggor

Över och under fotografiet / illustrationen finns en tjock bård med sektionens färg. På den undre bården finns insparkens logga, och eventuellt även sektionsförenings logotyp.

På den övre bården skrivs eventets namn med Poppins Bold.

Exempel

Skulle då tre olika insparksevent från olika sektioner dyka upp i samma flöde ser det ut som i exemplet nedan.

Färgerna för respektive sektion samt mallar för att skapa omslagsbilder till orbi-event finns med i materialet som insparkskoordinatorerna får inför insparken.

Last updated