Talmanspresidie

Att vara talman för Göta studentkårs fullmäktige handlar om att leda Göta studentkårs fullmäktigemöten. Det innebär att du inte behöver vara insatt i allt det som Göta studentkår gör, men att känna till lite övergripande är bra, samt att vara insatt i de styrdokument som berör fullmäktiges arbete. På den här sidan finner du information kring vad som är bra att känna till när man sitter i talmanspresidiet.

Götas struktur

Som talmanspresidie är det bra att förstå hur Göta studentkår fungerar och ha insyn i hur fullmäktigemöten fungerar och hur fullmäktige arbetar. Det är bra att läsa den här artikeln och kanske även andra artiklar under samma huvudrubrik om du vill förstå mer.

Styrdokument

I en organisation som består av medlemmar så finns det alltid anledning att ha vissa överenskommelser om hur organisationen vill vara, ska bete sig mot varandra, och hur arbetet ska genomföras. Det formuleras ofta i det som kallas styrdokument. Nedan redogör vi för de dokument som vi tycker är viktigast för dig i din roll. Det finns även fler bra dokument att ha läst som du exempelvis kan hitta på vår hemsida.

Stadgan

En av de saker som definierar en ideell förening är att medlemmarna har antagit stadgar. Stadgar kan beskrivas som föreningens regler. I stadgan regleras många olika delar och du kan läsa hela stadgan här. I talmanspresidiet leder du fullmäktigemöten och behöver känna till hur fullmäktige fungerar och arbetar. Därför är det bra att du har läst igenom alla kapitel i stadgan, även om du såklart inte behöver kunna allt som står i den utantill.

 • Kap. 1 Allmänt

 • Kap. 2 Medlemskap

 • Kap. 3 Fullmäktige

 • Kap. 4 Val till fullmäktige

 • Kap. 5 Kårstyrelsen

 • Kap. 6 Sektioner

 • Kap. 7 Råd

 • Kap. 8 Kommittéer och utskott

 • Kap. 9 Doktorandråd

 • Kap. 10 Valberedning

 • Kap. 11 Revision

 • Kap. 12 Kårföreningar

 • Kap. 13 Sektionsföreningar

 • Kap. 14 Styrdokument

 • Kap. 15 Upplösning

Kommer mer info här

Andra relevanta styrdokument

Mötesstruktur

Som talmanspresidie så tillhör såklart möten en del av nödvändigheterna. Hur ett möte ska gå till beror väldigt mycket av personerna som deltar. I en medlemsorganisation är det viktigt att medlemmarna vet hur vissa beslutande möten går till, samt när dem är och vad som beslutas. Därför finns vissa formalia kring just möten angivna i våra styrdokument. Och vi har samlat lite övergripande information om möten och mötesteknik inom Göta studentkår här.

Kommunikation

För sig som är talman kan det vara bra att läsa artiklarna om:

Last updated