Uppdragsbeskrivningar sektionsstyrelseledamöter

Varje sektion har en sektionsstyrelse bestående av ideellt engagerade studenter. Bland dessa fördelas ansvar för olika delar av verksamheten och de olika uppdragen beskrivs i respektive uppdragsbeskrivning.

Last updated