SFS

SFS står för Sveriges förenade studentkårer och är en sammanslutning av studentkårer vid Sveriges universitet och högskolor. SFS har ett femtiotal medlemskårer vilka tillsammans representerar ungefär 390 000 studenter och doktorander.

SFS har till uppgift att företräda medlemmarnas och studenternas intressen. SFS representerar studenter med olika förutsättningar och från olika sorters utbildningar vilket är därför har SFS en unik möjlighet att tala för den stora studentgruppen i sin helhet. Det gör att SFS betraktas som en viktig samtalspartner till beslutsfattarna som bestämmer över frågor som rör högre utbildning och studenter, till exempel riksdag och regering.

Varje år anordnar SFS medlemsmöten för alla medlemskårer, både digitala och fysiska, där representanter från varje kårer kan medverka och samtala om aktuella ämnen och åsikter med varandra. En gång om året arrangeras även ett fullmäktigemöte (SFSFUM) där medlemskårerna träffas och diskuterar och beslutar om SFS verksamhet, ställningstaganden och förtroendeposter. Göta studentkår, som Sveriges näst största studentkår, har stort inflytande inom SFS och använder detta för att driva sina studenters intressen på nationell nivå.

Ordförande, vice kårordförande och utbildningsbevakningssamordnare är de inom organisationen som har det huvudsakliga ansvaret för samordning av SFS-frågor och de som i regel deltar vid medlemsmöten och för den regelbundna kontakter med SFS styrelse. Till SFSFUM utser kårstyrelsen en delegation av intresserade personer att företräda Göta studentkår.

Last updated