Links

SFS

SFS är en sammanslutning av studentkårer vid Sveriges universitet och högskolor. SFS har ett femtiotal medlemskårer vilka tillsammans representerar ungefär 340 000 studenter.
SFS har till uppgift att företräda medlemmarnas och studenternas intressen. SFS representerar studenter med olika förutsättningar och från olika sorters utbildningar, därför har SFS en unik möjlighet att tala för studentgruppen i sin helhet. Det gör att SFS betraktas som en viktig samtalspartner till beslutsfattarna som bestämmer över frågor som rör högre utbildning och studenter, till exempel riksdag och regering.
Varje år anordnar SFS ett fullmäktigemöte (SFSFUM) där medlemskårerna träffas och diskuterar och beslutar om SFS verksamhet och ställningstaganden. Utöver detta inhämtas kårernas åsikter under medlemsmöten spridda under året. Göta studentkår, som Sveriges näst största studentkår, har stort inflytande inom SFS och använder detta för att driva sina studenters intressen på nationell nivå.
Ordförande och kårpolitisk sekreterare är de inom organisationen som har det huvudsakliga ansvaret för samordning av SFS-frågor och de som i regel deltar vid medlemsmöten och för den regelbundna kontakter med SFS styrelse. Till SFSFUM utser kårstyrelsen en delegation av intresserade personer att företräda Göta studentkår.