Lokalbokningar

Vem kan boka en lokal i Studenternas hus?

Göta studentkår

Föreningar, kommittéer och utskott vid Göta studentkår

Handelshögskolan i Göteborg studentkår (HHGS)

Sahlgrenska akademins studentkår (SAKS)

Konstkåren

Göteborgs universitet

Vilka lokaler kan bokas?

Antal personer

Stora hallen

540 personer, 220 sittande gäster

Tidningsrummet

Lingsalen

200 sittande

Viktor Rydbergsrummet

15 personer

Garderoben

Stora köket

Kårkällar'n

150 personer

Discot (Kårkällar'n)

150 personer

Utöver finns de nämnda lokalerna finns möjlighet att vara i Spegelsalen samt Musikrummet. Dagtid 8-16 går de att boka i kalendern som hänger vid dörren på respektive lokal.

Hur bokar man lokaler?

  • Skicka ett mejl med datumförfrågan till info@gota.gu.se

  • Den som frågar får svar inom ett par dagar.

  • Om lokalen är ledig så får de som skickat bokningsförfrågan grundläggande information och frågor som Göta studentkår behöver information om:

  1. Vem är ansvarig? (Stora Hallen + köket = 2 ansvariga)

  2. Vad för typ av event (Sittningar/lekar/pub/mingel)

  3. Antal gäster?

  4. Alkohol?

  5. Krävs tillstånd vid försäljning av alkohol t ex med hjälp av Kårkällaren?

För bokning av Stora hallen erläggs en deposition om 1000 kr

Bra information att känna till om lokalbokningar på Studenternas hus:

Information om bokningen ska inkomma från den som bokat och antecknas då i kalendern. Cirka tre dagar före eventet så skall den ansvarige för evenemanget vara på expeditionen och skriva på avtal och få nyckel/kort samt en genomgång av hur det fungerar i huset.

Speciell information angående rutiner för entrén: Tiden är avtalad med föreningen/ ansvarige. Information om event skickas till säkerhetsavdelningen samt vaktbolaget.

Vaktbolaget brukar komma förbi under kvällen. Avstämning av lokal första vardag efter event, detta sköts av GU. Kostnader kan tillkomma.

Studenternas hus används till studieplatser 8 - 17 vardagar.

Last updated